Vandbassin

Membran til regnvandsbassin

Plastmembraner sikrer en tæt bund i regnvandsbassiner

Regnvandsbassiner etableres i disse år for at oprense og forsinke regnvandet, inden det kommer til recipient. Ofte er det forurenet regnvand der tilstrømmer bassinet. Derfor er det nødvendigt med en tæt bassinbund, så grundvandet beskyttes mod forureningen.

Desuden sikrer en tæt bund et permanent vandspejl, således at den naturlige rensningsproces kan opretholdes.

Har du brug for rådgivning til dit membranprojekt?