Radonsäkring


Radonsäkring med plastmembran


Radon är en naturligt förekommande gas, som ingår i den radioaktiva sönderfallskedja som börjar med uran och slutar med bly, och det finns i jord och i vissa äldre byggnadsmaterial i form av radium (blåbetong). Radon tränger in i byggnader genom jorden under huset, om det finns felaktigheter eller otätheter i husgrunden.

Enligt Socialstyrelsens allmänna råd SOSFS 199:22 och Boverkets författningssamling BFS 2011:6, så är det högsta tillåtna värdet för radon i inomhusluft 200 Bq/m3.Millag kan erbjuda radonsäkring, som uppfyller de senaste kraven.

Millag använder ett speciellt R.A.C.-membran, som är resistent mot de flesta kemikalier.​
Har du behov av rådgivning?
Slå oss en signal eller skicka e-post till Kunderådgivning på