Vandbassin

Membran till regnvattensbassänger

Membran till regnvattensbassänger

Nu för tiden etableras regnvattenbassänger för att filtrera och fördröja regnvattnet, innan det infiltreras i jorden. Det är ofta förorenat regnvatten som strömmar till bassängen, därför är det nödvändigt med en tät bassängbotten, så att grundvattnet skyddas mot föroreningar.Dessutom säkrar en tät botten en permanent vattenspegel, så att den naturliga reningsprocessen kan upprätthållas.

Välj det rätta plastmembranet

Föroreningar kan vara mycket olika från område till område, därför är det nödvändigt att välja rätt plastmembran, som är resistent mot de föroreningstyper som finns på installationsplatsen. BG Millag har stor expertis i att ge vägledning inom olika membrantyper och att dimensionera och vi har även certifierade montörer som utför monteringarna på anläggningsplatsen, oavsett storlek på regnvattenbassängen. Regnvattenbassänger kan även anpassas och utformas efter era önskemål och kan integreras i omgivningarna, så att det inte syns att det är tekniska konstruktioner. Regnvattenbassänger kan även utformas som sjöar i landskapet, vilka fungerar som fördröjningsbassänger innan vattnet löper

Vi hjälper dig med professionell rådgivning till ditt projekt!