Indpakning 1

Inpackning av dagvattenmagasin

Inpackning av dagvattenmagasin

Klimatsäkring har blivit ett mantra i anläggningsbranschen, vilket övergripande handlar om hantering av framtidens stora regnmängder. Med anledning av detta har underjordiska fördröjningsbassänger blivit en etablerad lösning, som på ett enkelt sätt blir löst genom att inpacka dagvattenmagasin i PE-membran.

Inpackning av dagvattenmagasin är en enkel konstruktion, som har till syfte att förhindra att grus och bråte följer med regnvattnet in och sätter igen magasinen.  Membranen ska vara täta, speciellt vid inlopp och utlopp. Millag har specialutbildade certifierade montörer, som hanterar monteringen av PE-membranen, svetsning och anslutningar, så att membranen blir fullständigt täta.Millag räknar gärna ut en offert på leverans av membran och montering på plats. Vi behöver endast följande upplysningar: 

Konstruktionens totala längd, bredd och höjd Antal genomföringar och deras dimensioner Lokation

Vi hjälper dig med professionell rådgivning till ditt projekt!