Gyllelagune

Gödselbehållare

Millag levererar gödselbehållare byggda som individuella lösningar

Vi levererar måttanpassade gödselbehållare med eller utan alarmsystem och övertäckning. Vi tillhandahåller en komplett lösning med separtorer, pumpar och rör, vilka pumpar slammet direkt från ladugården till slambehållare. Vi tillhandahåller all utrustning som behövs, från välkända danska tillverkare av pumpar och omrörare som har många års erfarenhet med att pumpa och röra om slam.

Egenskaper för gödselbehållare

  • Kan byggas i alla storlekar. De flesta väljer en behållare mellan 4.000 - 6.000 m3 , och ända upp till 20.000 m3 om gödsel kan då separeras.
  • Kan anpassas för att följa det naturliga landskapet.
  • Djupet av bassängen kan variera mellan 3-6 meter. Det normala är hälften av djupet när bassängen ligger under marken. En 40 m3 servicetank som ansluts till gödselbehållaren säkrar att behållaren snabbt och enkelt kan fyllas och tömmas utan risk för att skada membranet. Botten på våra behållare är formade som kuvert med ett lätt fall mot en pumpgrop av betong, vilken i sin tur är kopplad till en servicetank.

Typ 1-behållare

En konstruktion som byggts enligt den danska standarden "Landbrugets Byggeblad 103.04-30". Denna typ av behållare byggs med ett säkerhetsmembran, ett alarmsystem, ett bottenmembran och ett övertäckningsmembran. Pumpar för att avlägsna regnvatten från övertäckningsmembranet ingår i leveransomfånget. Övertäckningsmembranet i typ 1-behållaren har följande fördelar: Ökat innehåll av kväve, då ingen ammoniak avdunstar från slammet. Genom att förhindra regnvatten från att infiltrera slammet minskar kostnaden för att sprida gödslet.  Signifikant doftreduktion, till fördel för grannarna.

Typ 2-behållare

En konstruktion med ett säkerhetsmembran, ett alarmsystem och ett bottenmembran. Läckage upptäcks genast tack vare två membranlager och ett alarmsystem.

Typ 3-behållare

En konstruktion som endast består av ett bottenmembran. Detta är en enkel konstruktion som förhindrar att gödslet läcker ner i jorden och grundvattnet. Typ 3-behållare kan levereras med ett övertäckningsmembran, vilket ger samma fördelar som för ett typ 1-membran.

 

Vi hjälper dig med professionell rådgivning till ditt projekt!