Vi täcker det mesta

Millag är specialiserade på leverans och montering av olika typer av färdigsvetsade plastmembraner, till nästan alla användningsområden, bl.a. deponier, tätning av infiltrationsbäddar/stenkistor, gödselbehållare och övertäckning av slam.

Många års erfarenhet

Millags rådgivare och montörer har sedan 1997 installerat slamlaguner i såväl Danmark som andra länder. Det har gett våra medarbetare många års erfarenhet i att planera och bygga upp individuella lösningar - efter just dina behov.

Från planering till färdigt arbete

Millag är gärna med ända från planeringsfasen, och fram till din membranlösning tas i bruk.