Gyllelagune

Gyllelaguner - fra planlægning til færdigt arbejde

Millag leverer miljølaguner opbygget som individuelle løsninger

Måden, hvorpå Millags specialuddannede montører opbygger og monterer en miljølagune til gylle, opfylder de strenge krav i Landbrugets Byggeblad nr. 103.04–30.

  • Miljølagunen er altid overdækket
  • I miljøregnskabet medregnes lagunen som en overdækket gylletank
  • En miljølagune øger indholdet af kvælstof i gyllen, da ammoniak ikke fordamper fra den overdækkede lagune.

 

Opbygning af en overdækket Millag miljølagune til gylle

Miljølaguner med overdækning kan principielt laves i alle størrelser, men de fleste vælger laguner mellem 15.000 m3 op til 20.000 m3, hvis det er separeret gylle. En lagune kan udformes, så den passer ind på det areal, der er til rådighed. I en overdækket lagune kommer der ingen regnvand i gyllen, hvilket nedbringer omkostningerne til udbringning af gyllen.

  • En gyllelagune er oftest billigere end en overdækket gylletank
  • Gyllelagunen kan forsikres som alle andre anlæg
  • Der forekommer kun minimal vedligeholdelse
  • En gyllelagune falder naturligt ind i landskabet
  • Overdækkede gyllelaguner kan også etableres med ”skæve” vinkler

Dybden varierer fra 3 til 6 meter, normalt med den halve dybde under terræn.  En 40 m3 stor servicetank i forbindelse med lagunen, sikrer en hurtig og nem fyldning og tømning uden risiko for at beskadige membranerne.

Bunden i en Millag lagune laves med et specielt kuvertfald, som slutter i en sump, der har forbindelse til servicetanken. Lagunen er forsynet med udluftningsventiler og alarmsystem samt pumper til bortskaffelse af regnvand.

Lagunen indhegnes med et 1,6 m højt hegn.


Du kan læse mere om gyllelaguner og overdækkede miljølaguner nedenfor. Du er også velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os på 8861 2600 eller info@millag.dk.

Opbygning af en miljølagune

Se hvordan vi bygger en miljølagune til gylle fra idé til færdig løsning.

Har du brug for rådgivning til dit membranprojekt?