Deponi 3000X1000px 2

Membraner til deponier

Professionelt membranarbejde af høj kvalitet

BG Millag Aps har gennem mange år udført membranopgaver i affaldsdeponier, primært i de skandinaviske lande.

Vores certificerede svejsemontører udfører arbejdet i henhold til DS-INF 466 og der anvendes DS-INF 466 godkendte geomembraner til opgaverne.

Vi benytter CE-godkendte løfteåg til håndtering af de op til 8 m brede membranruller. Montagearbejdet sker altid i samarbejdet med entreprenøren, som normalt stiller maskinhjælp og håndmænd til rådighed i forbindelse med udlægning af membran.

Bremnes Deponi, Sortland, Norge

Kvalitetssikring:

Membranarbejdet i deponier stiller store krav til kvalitetssikring. Maskinsvejsninger tryktestes og ekstrudesvejsninger vacumtestes i nødvendigt omfang. Indstøbningsplader som benyttes i betonbygværk laves på specialmål og gnisttestes således at tætheden er dokumenteret. Svejsninger trækprøves løbende under arbejdet.

Membraner med kemisk modstandsdygtighed

I Deponier benyttes normalt HDPE geomembraner, typisk med en tykkelse på 1,5 mm. HDPE membraner kendetegnes ved at have god kemisk modstandsdygtighed overfor de stoffer som typisk er i perkolat. LLDPE membraner anvendes i nogle tilfælde som primært i forbindelse med slutafdækning.  Normalt benyttes glatte geomembraner, med ved udlægning af geomembran på stejle skråninger benyttes ofte geomembraner med tekstureret friktionsoverflade.   

Pårup Slammineraliseringsanlæg, Odense

Membransystemet

Membransystemet i et deponi består stor set altid af en primær PE-membran og en sekundær lermembran.

Anvendes der naturligt ler udlægges lermembranen i en samlet tykkelse på min. 0,5 m. Alternativ anvendes bentonitmembran som erstatning herfor. Tykkelse på en bentonitmembran (GCL) ligger typisk på omkring 1 cm. 

På lermembranen/bentonitmembranen udlægges og sammensvejses den primære PE-membran, hvorefter dræn og beskyttelseslag samt perkolatdræn etableres. I de situationer hvor der direkte på PE-membran skal udlægges drænlæg med grovere fraktioner, kan det være nødvendigt at beskytte membranen med en kraftig beskyttelsesdug (Geotextil).

I forbindelse med planlagte udvidelse vil du ligeledes ofte beskytte PE-membranens randzone med beskyttelsesdug, primært for at minimere skader og rengøring når en fremtidig membran skal påsvejses.

Glatved, Reno Djur

Paarup 900X900px 2

Referenceliste for deponier, BG Millag

Bremnes Deponi, Norge

Pårup Slammineraliseringsanlæg, Odense

Gudenåen Vandværk, Silkeborg

Reno Djur, Glatved

REFA, Nykøbing F

Har du brug for rådgivning til dit membranprojekt?