Gyllelagune

Gyllelaguner - fra planlægning til færdigt arbejde

Millag leverer gyllelaguner opbygget som individuelle løsninger

Måden hvorpå Millags specialuddannede montører opbygger og monterer en gyllelagune, opfylder de strenge krav i Landbrugets Byggeblad nr. 103.04–30.

  • Gyllelagunen er altid overdækket
  • I miljøregnskabet medregnes gyllelagunen som en overdækket gylletank
  • En gyllelagune øger indholdet af kvælstof i gyllen, da ammoniak ikke fordamper fra den overdækkede gyllelagune.

 

Opbygning af en overdækket Millag gyllelagune

Gyllelaguner med overdækning kan principielt laves i alle størrelser, men de fleste vælger laguner mellem 4.000 - 6.000 m3 og op til 20.000 m3, hvis det er separeret gylle. En gyllelagune kan udformes, så den passer ind på det areal, der er til rådighed. I en overdækket gyllelagune kommer der ingen regnvand i gyllen, hvilket nedbringer omkostningerne til udbringning af gyllen.

  • En gyllelagune er oftest billigere end en overdækket gylletank
  • Gyllelagunen kan forsikres som alle andre anlæg
  • Der forekommer kun minimal vedligeholdelse
  • En gyllelagune falder naturligt ind i landskabet
  • Overdækkede gyllelaguner kan også etableres med ”skæve” vinkler

Dybden varierer fra 3 til 6 meter, normalt med den halve dybde under terræn.  En 40 m3 stor servicetank i forbindelse med gyllelagunen sikrer en hurtig og nem fyldning og tømning uden risiko for at beskadige membranerne.

Bunden i en Millag gyllelagune laves med et specielt kuvertfald, som slutter i en sump, der har forbindelse til servicetanken. Lagunen er forsynet med udluftningsventiler og alarmsystem samt pumper til bortskaffelse af regnvand.

Lagunen indhegnes med et 1,6 m højt hegn.


Du kan læse mere om gyllelaguner og overdækkede gyllelaguner nedenfor. Du er også velkommen til at kontakte vores tekniske konsulenter, der selvfølgelig er behjælpelige med at finde den optimale løsning til dit projekt. Kontakt os på 8861 2600 eller info@millag.dk.

Opbygning af en gyllelagune

Se hvordan vi bygger en gyllelagune fra idé til færdig løsning.

Millag ingen opgave er for lille - ingen er for stor