Indpakning af kassetter - membranarbejde


Præfabrikeret opstuvningsmagasin eller regnvandsmagasin

Effektiv præfabrikeret klimasikring der leveres færdigt direkte til byggepladsenMillags præfabrikerede opstuvningsmagasiner og regnvandsmagasiner sikrer hurtig, nem og effektiv regnvandshåndtering. Som noget helt unikt, bliver Millags regnvandsmagasiner konstrueret efter kundespecifikke mål under kontrollerede forhold i Millags overdækkede lokaler. Herefter fragtes det færdige regnvandsmagasin direkte ud til byggepladsen som én samlet enhed - lige til at installere og forbinde.

Præfabrikeret regnvandsmagasin med EPDM membran


Opbygning af magasinet

Magasinet er opbygget af traditionelle faskiner og har integrerede løfteøjer og løfterammer, som sikrer en forsvarlig håndtering af det færdige magasin på byggepladsen. Regnvandsmagasinet er konstrueret med integrerede inspektions- og renseadgang samt indløbs- og udløbsstudser med valgfri placering og dimension.

Det er muligt at præfabrikere magasiner med en volumen på helt op til ca. 80 m3/enhed. Dimensionen er dog begrænset af en maksimal bredde på 3,3 meter, en maksimal højde på 2 meter samt en maksimal længde på 12,9 meter. Nettovolumen ligger på ca. 95 % af den udvendige dimension.

Præfabrikation under kontrollerede forhold giver 100 % tæthed

Alt membranarbejdet på regnvandsmagasinet bliver udført under kontrollerede forhold i overdækkede lokaler. Det betyder, at det nu er muligt, at modellere, tilpasse og kontrollere, at den tætte EPDM membran der omslutter regnvandsfaskinerne, er 100 % tæt. Den EPDM membran vi benytter, er i forvejen meget tæt og skiller sig markant ud fra de traditionelle PE og PP membraner.

Inden regnvandsmagasinet bliver sendt ud til byggepladsen, trykprøves magasinet, hvorefter det sluttelig inddækkes i yderligere et lag kraftigt beskyttelsesdug.

Nem håndtering og hurtig installering på byggepladsen

Når det præfabrikede regnvandsmagasin er udført efter kundens ønskede mål, køres de direkte fra Millags fabrikationshal til byggepladsen, hvor det er klar til installering. På den måde har byggepladsen potentielt et nyt regnvandsdepot inden fyraften.

Tidligere ville det typisk tage 3 til 4 dage at installere et regnvandsmagasin afhængigt af vejret, men med de præfabrikerede magasiner kan magasinet være up and running på én dag. Det sparer byggeprojektet for en masse dyrebar tid, og byggeprojektet kan forkortes, for når magasinet bliver leveret på byggepladsen, skal det blot installeres i et hul på et afrettet plant underlag, som er frit for sten og skarpe genstande. Man er således ikke afhængig af vejr og vind, og hullet kan lukkes til igen samme dag.

Det færdige Magasin nedsænkes i et hul, som kun er en meter bredere end selve magasinet. På den måde spares der tid og penge på gravearbejdet, da der skal flyttes markant mindre jord sammenlignet med traditionelle løsninger, som opbygges på stedet og kræver ekstra arbejdsrum til montørerne.

Løbende udvikling sikrer nye og opdaterede regnvandsmagasiner

Vi udvikler hele tiden konfigurationerne af de præfabrikerede regnvandsmagasiner, og derfor omfatter vores regnvandsløsninger ikke længere kun de simple standardmagasiner.

I dag kan vi således producere og levere regnvandsmagasiner med integreret udløbsregulator, og vi tilbyder regnvandsløsninger med kappilarvirkning i magasinet, hvor det opstuvede vand tilbageholdes under skybrud. Regnvandet kan herefter, i tørre perioder, anvendes til undervanding af træer eller regnbede.

Vi har derudover også en løsning, som kombinerer regnvandsopsamling og nedsivning og har du behovet, kan vi også levere et præfabrikeret regnvandsmagasin, hvor vejvand  renses i et integreret filterlag som er indbygget i magasinerne.

Anvendelsesområder

 • Opstuvningsbassiner

 • Underjordiske regnvandsmagasiner
 • SprinklertankeIndpakning af magasinet

Se hvordan det præfabrikerede regnvandsmagasin bliver pakket ind i en vandtæt EPDM membran

Indpakningen af et præfabrikeret opstuvningsmagasin fra MillagFordele ved et præfabrikeret magasin

 • Produceret efter kundespecifikke dimensioner (dog maksimalt op til ca. 80 m3)
 • Kort monteringstid på byggepladsen, som samlet set forkorter byggetiden
 • En økonomisk attraktiv løsning
 • Lav byggehøjde
 • Spar tid og penge på gravarbejde - pga. mindre udgravning
 • Leveres med præmonterede indløbs- og udløbsstudser samt udluftninger med dimension i henhold til ønske, dog maksimalt Ø500 mm
 • Leveres med centerplacerede inspektionsskakte dimension, 40 x 40 cm - antal bestemmes i henhold til kundens ønske
 • Indbyggede spulekanaler i faskinerne samt et integreret kamera
 • Kan anvendes til befæstede områder med tung trafik - belastningsklasse E600 ved minimum 80 cm jorddækning - maksimalt jorddækning er 4 meter
 • 50 års levetid
 • Leveres med trykprøvningscertifikat som dokumenterer magasinets tæthed ved levering
 • Magasinerne kan serie- eller parallelforbindes efter ønske

GALLERIDOWNLOAD
Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Kundeservice på
Tilbage