Indpakning af kassetter - membranarbejde


Præfabrikeret opstuvnings- eller regnvandsmagasin

Effektiv præfabrikeret klimasikring direkte til byggepladsenMillags præfabrikerede opstuvningsmagasiner og regnvandsmagasiner giver hurtig, nem og effektiv regnvandshåndtering. Som noget helt unikt, bliver Millags magasiner konstrueret efter kundespecifikke mål under kontrollerede forhold i Millags overdækkede lokaler. Herefter fragtes regnvandsmagasinet direkte ud til byggepladsen som én samlet enhed - lige til at installere og forbinde.

Præfabrikeret regnvandsmagasin med EPDM membran


Opbygning af magasinet

Magasinet er opbygget af traditionelle faskiner og har en integrerede løfteøjer og -ramme, som sikrer en forsvarlig håndtering af det færdige magasin på byggepladsen. Regnvandsmagasinet er konstrueret med integrerede inspektions- og renseadgang samt indløbs- og udløbsstudser med valgfri placering og dimension.

Det er muligt at præfabrikere magasiner med en volumen på helt op til ca. 80 m3/enhed. Dimensionen er dog begrænset af en maksimal bredde på 3,3 meter, en maksimal højde på
2 meter samt en maksimal længde på 12,9 meter. Nettovolumen ligger på ca. 95 % af den udvendige dimension.

Præfabrikation i kontrollerede forhold giver 100 % tæthed

Da membranarbejdet på regnvandsmagasinet bliver udført under kontrollerede forhold i overdækkede lokaler. Det betyder, at det nu er muligt, at modellere, tilpasse og kontrollere, at den tætte EPDM membran er omslutter regnvandsfaskinerne, er 100 % tæt. Den EPDM membran vi benytter, er i forvejen meget tæt og skiller sig markant ud fra de traditionelle PE og PP membraner.

Inden regnvandsmagasinet bliver sendt ud til byggepladsen, trykprøves magasinet, hvorefter det sluttelig inddækkes i yderligere et lag kraftig beskyttelsesdug.

Nem håndtering og hurtig installering på byggepladsen

Når det præfabrikede regnvandsmagasin er udført efter kundens ønskede mål, kan det køres direkte fra Millags fabrikationshal til byggepladsen, hvor det er klar til installering. På den måde har byggepladsen potentielt et nyt regnvandsdepot inden fyraften.

Tidligere ville det typisk tage 3 til 4 dage at installere et regnvandsmagasin afhængigt af vejret, men med de præfabrikerede magasiner kan magasinet være up and running på én dag. Det sparer byggeprojektet for en masse dyrebar tid, og byggeprojektet kan forkortes, for når magasinet bliver leveret på byggepladsen, skal det blot installeres i et hul på et afrettet plant underlag, som er frit for sten og skarpe genstande. Man er ikke afhængig af vind og vejr, og hullet kan lukkes til igen samme dag.


Fordele ved de præfabrikerede magasiner

 • Kort monteringstid på byggepladsen, som samlet set forkorter byggetiden
 • En økonomisk attraktiv løsning
 • Lav byggehøjde
 • Produceret efter kundespecifikke dimensioner (dog maksimalt op til ca. 80 m3)
 • Leveres med præmonterede indløbs- og udløbsstudser samt udluftninger med dimension i henhold til ønske, dog maksimalt Ø500 mm
 • Leveres med centerplacerede inspektionsskakte dimension, 40 x 40 cm - antal bestemmes i henhold til kundens ønske
 • Indbyggede spulekanaler i faskinerne samt et integreret kamera
 • Kan anvendes til befæstede områder med tung trafik - belastningsklasse E600 ved minimum 80 cm jorddækning - maksimalt jorddækning er 4 meter
 • 50 års levetid
 • Leveres med trykprøvningscertifikat som dokumenterer magasinets tæthed ved levering
 • Magasinerne kan serie- eller parallelforbindes efter ønske.


Anvendelsesområder

 • Opstuvningsbassiner

 • Underjordiske regnvandsmagasiner
 • Sprinklertanke

DOWNLOAD
Har du brug for rådgivning?
Giv os et kald eller skriv til Kundeservice på
Tilbage